TUE MIESTEN OIKEUKSIA

ILMAN TRANSFOBIAA, NAISVIHAA JA äärioikeisto-paskaa

ILMAN TRANSFOBIAA, NAISVIHAA JA äärioikeisto-paskaa

ILMAN TRANSFOBIAA, NAISVIHAA JA äärioikeisto-paskaa

Miesten oikeuksien aktivismia?? Antifeministisiä juttuja täällä? 👀

Ei! Miesten oikeudet ovat miesten puolesta, eivät naisia vastaan. Monet miestenoikeusaktivistit ovat myös itse feministejä.

Okei, mutta ovatko miesten oikeudet patriarkaalisia, oikeistolaisia tai incel-tyyppisiä?

Pohjimmiltaan — ei. Patriarkaaliset, incel-tyypilliset ja oikeistolaiset ideat eivät ole vain roskaa kaikille, mutta möys jopa ristiriitaisia miesten oikeuksien kanssa.

Joskus kuitenkin miesten oikeuksien "aktivistit" ovat inceleitä tai äärioikeistolaisia, kyllä. Murskataan nuo hölmöläiset yhdessä.

Miten miehiä syrjitään?

Miten miehiä syrjitään?

Miten miehiä syrjitään?


Faktojen lähteinä ovat luotettavat tutkimukset tai julkaisut. Löydät jokaisen niistä klikkaamalla korostettua hypertekstiä.


Faktojen lähteinä ovat luotettavat tutkimukset tai julkaisut. Löydät jokaisen niistä klikkaamalla korostettua hypertekstiä.


Faktojen lähteinä ovat luotettavat tutkimukset tai julkaisut. Löydät jokaisen niistä klikkaamalla korostettua hypertekstiä.

Mutta eivätkö miehet ole etuoikeutettuja ja naiset herkkiä?

Ei. Tiedot kertovat, että myös miehet ovat herkkiä.

Väitätkö, että miehillä ei ole etuoikeuksia?

Ei. Miehillä on etuoikeuksia ja haavoittuvuuksia. Ja naisilla on omat haavoittuvuutensa ja omat etuoikeutensa. It's that simple.

Mutta emmekö me elä patriarkaatissa?

"Patriarkaatilla ei ole sukupuolta" - Bell Hooks

Feministi Gayle Rubin on kirjoittanut kirjassaan "The Traffic in Women", että patriarkaalinen järjestelmä on isien (patriarkkojen) absoluuttisen vallan järjestelmä - esim. raamatullinen hahmo Abraham oli patriarkka. Patriarkka voi raiskata, myydä tai tappaa "omat" naisensa ja lapsensa ilman rangaistusta. Nykyään emme siis elä patriarkaatissa vain alkaen siitä, että miestä rangaistaan naisen raiskaamisesta tai tappamisesta.

Jatketaan edelleen: vaikka hallitukset ovat todellakin useammin täynnä miehiä, hallitukset eivät juuri koskaan tee päätöksiä, jotka hyödyttävät miehiä ryhmänä. Kuten olemme nähneet edellä, miehet eivät todellakaan ole etuoikeutettuja tai "nykyisen järjestelmän edunsaajia".

Kolmanneksi, järjestelmä antaa etuoikeuksia sekä miehille että naisille (eikä yhtään ei-binäärisille ihmisille heidän oikean sukupuolensa mukaan, lol).

Jos ei patriarkaatti, niin miten sitten kutsua epätasa-arvoista maailmaa?

Sukupuolijärjestelmä ●
This option was suggested by Gayle Rubin.
Englanniksi: sex/gender-system tai gender-system.

Kyriarkia
Feministisessä teoriassa kyriarkia on sosiaalinen järjestelmä tai joukko toisiinsa liittyviä sosiaalisia järjestelmiä, jotka rakentuvat hallinnan, sorron ja alistamisen ympärille. Jos patriarkaatti tarkoittaa "isien valtaa", kyriarkaatti tarkoittaa "herrojen valtaa" tai "hallitsijoiden valtaa". Kyriarkian mukaan etuoikeutettuja ovat siis periaatteessa ihmiset, jotka istuvat hallituksissa tai suuryrityksissä, olivatpa he sitten miehiä tai naisia.

Ja älä käytä:

Matriarkaatti
Järjestelmä ei anna naisille tarpeeksi valtaa tai etuja, jotta heitä voisi kutsua etuoikeutetuiksi.

Mutta miehiä syrjivät toiset miehen, eivät naiset?

Tämä ei ole totta.

Lähisuhdeväkivalta:
- Valtavassa järjestelmällisessä katsauksessa, jossa tarkasteltiin 62:ta eri tutkimusta, päädyttiin siihen, että "naisen tekemä henkinen väkivalta on yleinen ilmiö heteroseksuaalisissa parisuhteissa nuorilla, opiskelijoilla ja aikuisilla".
- Toisessa lähes 100 tutkimusta käsittävässä meta-analyysissä todettiin, että heteroseksuaalisissa parisuhteissa naiset käyttävät fyysistä väkivaltaa kumppaniaan vastaan saman verran tai hieman useammin kuin miehet.

Seksuaalinen väkivalta:
- Erään tutkimuksen mukaan lähes puolet (46 %) miehistä, jotka ilmoittivat joutuneensa jonkinlaisen seksirikoksen uhriksi, olivat naisten uhreja. Toisen tutkimuksen mukaan jopa 80% raiskatuista miehistä oli raiskattu naisella.
- CDC USA:n vuosien 2010 ja 2012 tutkimuksissa todettiin kummassakin, että 40,5 prosenttia kaikista heteroseksuaalisista raiskaajista on naisia. [?]


Lapsuus:
- Yli puolet lasten pahoinpitelyyn/hylkäämiseen syyllistyneistä on äitejä (53,5 % / 45,3 %).
- Heteroseksuaalisessa monogamisessa suhteessa naiset ovat osallisina 72% lasten hyväksikäyttörikoksissa (43 % äiti yksin, 27 % isä yksin, 20 % molemmat vanhemmat, 7 % äiti ja muu kuin vanhempi, 1% isä ja muu vanhempi).

Koulutus:
- Naispuoliset luonnontieteiden opettajat heikentävät poikien, mutta eivät tyttöjen saavutuksia.
- Naispuoliset historianopettajat ylikorostavat tyttöjen, mutta eivät poikien suorituksia.

Sodat:
- Naiset myös aloittavat sotia, joissa miehiä (ja vain heitä) pakotetaan kuolemaan.
- Vuosina 1480-1913 kuningattaret aloittivat sotia 27% todennäköisemmin kuin kuninkaat.

Epäoikeudenmukainen oikeudenkäynti:
- Naistuomarit, aivan kuten miestuomarit, myös tuomitsevat miehiä ja antavat heille samasta rikoksesta pidempiä tuomioita.

Ja niin edelleen.

Vaikka miehiä syrjisivätkin vain toisten miehen, olisi törkeää julmuutta vastustaa miesten oikeuksia koskevaa aktivismia vain tämän takia. Loppujen lopuksi on syytä huomata, että jopa miehiä vastaan tehdyissä rikoksissa rikoksiin eivät syyllisty ”muut miehet”, vaan ”0,2% miehistä” — aivan kuten mainittuihin rikoksiit eivät syylisty naiset, vaan radikaalinen vähemmistö naisista.
(Huomaa, että yllä olevat tiedot eivät sano, etteivät miehet voi olla pahoja tai että kaikki naiset ovat pahoja, mutta ainoastaan, että jotkut naiset voivat olla myös pahoja - onhan suuri löytö!)

Mutta tämä on vastoin feminististä ideologiaa: syrjintä ei voi toimia "taaksepäin"?

Jos ideologia (esim. homofobia, rasismi tai miehiä vihaava feminismi) puhuu tieteellistä dataa vastaan, kannattaa miettiä, pitäisikö muuttaa ideologiaa. Mutta minun mielestä ajatus siitä, että miehet syrjivät naisia, on itsestään väärin. Naisia ja miehiä syrjii kyriarkaatti/sukupuolijärjestelmä, ei toinen toistaan, kuten sukupuolivähemmistöjä syrjii heteronormatiivinen järjestelmä, eikä heterot eksklusiivisesti. Ja tästä voimme olla samaa mieltä: syrjintää "takaperin" — eli tavallisten naisten ja miesten vallanpitäjien syrjintää — ei ole olemassa.

Yritätkö sanoa, että feminismiä ei enää tarvita?

Ei. Miesten oikeuksien ideassa on kyse siitä, että "myös miehet ovat herkkiä", ei siitä, että "naiset eivät ole". Naisilla on edelleen omat ongelmansa: esim. aborttioikeudet, hyväksikäyttö prostituutiossa ja pornografiassa, transnaisten sorto, perusoikeusten puute islamistisissa (ei muslimi-) maissa, kielten androsentrismi ja muut, jotka on syytä korjata.

Miten meidän pitäisi kutsua miesten oikeuksien liikettä?

Miesten oikeuksien puolesta, tasa-arvosta käyvä taistelu kutsutaan yleensä maskulismi.

Taistelua patriarkaatin tai naisvihamielisyyden puolesta kutsutaan yleensä maskulinismi.

Niitä joskus sekoitetaan, koska miesten oikeuksien liike ei ole vielä laaja. Sitoudu maskulismiin, jotta voisimme varmuudella pakkolunastaa termin vasemmalle puolelle.

Jos haluat pysyä mahdollisimman neutraalina tai et halua kuulostaa poliittiselta (-ism-pääte kuten sanoissa kapitalismi, anarkismi), voit aina sanoa "miesten oikeuksien puolustaminen" (men's rights advocacy).

Mitä seuraavaksi? Heteroseksuaalien tai valkoihoisten syrjintä?

Ei. Valkoiset ja heteroseksuaaliset miehet ja naiset ovat todellakin etuoikeutettuja: valkoisen ihonväriä tai heteroseksuaalista suuntautumista vastaan ei ole lakia; ei ole maata, jossa heteroseksuaalisuus olisi laitonta; valkoisia ja heteroita ei tapeta sen enempää kuin mustia ja homoja. On älytöntä väittää tätä vastaan.

Onko maskulismi vain reaktio-vastaus feminismiin?

Ei, koska siinä puhutaan edelleen vain miehistä (joilla kiistatta on ongelmia), ei naisia vastaan. Vertaa: transnaisten aktivismi ei ole "«miesten» reaktio-vastaus feminismiin" (kuten TERF:it sanovat), se on taistelua perusihmisoikeuksien puolesta.

Mutta feminismi jo taistelee kaikkien sukupuolten tasa-arvon puolesta?

Kyllä ja ei. Teoriassa - kyllä, se taistelee naisten ja miesten tasa-arvon puolesta. Mutta käytännössä feminismi ei tee juuri mitään miehiä varten (kuten mielenosoitukset miesten asepalvelusta, sukupuolten välisiä eroja itsemurhissa tai miesten epäoikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä vastaan). Se ei haittaa, koska feminismissä on kyse naisten oikeuksista: sen ei pitäisi välttämättä taistella miesten puolesta, aivan kuten ekoaktivistien ei pitäisi välttämättä taistella rasismia vastaan (voi kuitenkin olla ekoaktivisti ja rasisminvastainen). Tarvitsemme kuitenkin erillisen liikkeen, joka keskittyy miesten oikeuksiin, jotta voimme lähestyä sukupuolten epätasa-arvoa molemmilta puolilta: tehdä naisista tasa-arvoisia miesten kanssa ja miehistä tasa-arvoisia naisten kanssa. Olisi myös mahtavaa, jos feminismi, maskulismi ja enby-aktivismi tekisivät yhteistyötä taistelussaan.

Onko miesten syrjintä kuitenkin järjestelmällistä?

Kyllä, ja juuri se on maskulismin ydin: se kertoo meille, että armeijat, poliisiväkivalta, itsemurhat ja niin edelleen ovat järjestelmä, eivät irrallisia tapahtumasarjoja.

Sotilaallinen syrjintä jopa kuuluu järjestelmän pohjaan: jos miehiä ei voitaisi pakottaa kuolemaan sodassa, valtiot tai eliitit eivät voisi puolustaa itseään, ja järjestelmää ei olisi olemassa.

Jos keskitymme miehiin, emmekö unohda taistella naisten puolesta?

Yhtäältä: ehdottomasti emme. Jos intersektionaalinen feminismi ei ajattele, että samanaikainen taistelu homofobiaa, rasismia, transfobiaa, ableismia, ageismia ja niin edelleen vastaan haittaa, ei pidä ajatella, että misandrian lisääminen "taistella vastaan" -listaan rikkoo kaiken. Jos olet TERF, no, pöh.

Toisaalta jos joku huolii siitä, että EI antifeministinen miestenoikeusliike vahingoita feminismiä, voi tarkoittaa sitä, että joku pelkää menettävänsä monopolinsa uhrin asemaan tunnustamalla, että miehetkin voivat olla uhreja. Jonkun pitäisi olla rohkea ja päästä siitä yli.

Mitä mieltä olet "patriarkaatti vahingoittaa myös miehiä: he eivät pysty käsittelemään tunteitaan" -agendasta?


Nykyinen systeemi todellakin opettaa miehille machismia, mikä on ongelma. Mutta olen kyllästynyt niihin, jotka pelkistävät koko ongelman vain ja ainoastaan siihen. Pahimmassa tapauksessa - valtavat vasemmistolaiset super-inklusiiviset "kaikkea syrjintää vastaan" -festivaalit kertovat minulle, että "miesten syrjintää ei ole olemassa", koska "miehet eivät ole herkkiä, he ahdistavat muita ihmisiä kaikkialla maailmassa", mutta "miehet kärsivät patriarkaatista myös siinä, miten heitä opetetaan käsittelemään tunteita! :(". Tämä agenda sanotaan usein vihjaillen, että "miehet ovat järjestelmän edunsaajia, mutta heillekin on siinä on pieniä puutteita".

Mitä ajattelet iskulauseesta "kaikki miehet ovat raiskaajia"?

Samaa, mitä sinun pitäisi ajatella "kaikki tummaihoiset ovat murhaajia" tai "kaikki homot ovat pedofiilejä" iskulauseista. Jotkut tummaihoiset ovat murhaajia (0,01 % USA:ssa), jotkut homot ovat pedofiilejä (0-3 % maailmanlaajuisesti), jotkut miehet ovat raiskaajia (0,06 % USA:ssa).

"Kaikki naiset ovat huoria/tekopyhiä/kullankaivajia/jne - ja jos se satuttaa sinua, sinä olet ongelma!" sanomista ei ole ok − miksi se ei olisi sama miesten kohdalla?

Tämä iskulause voi myös levittää hyödytöntä toksista pelkoa miehiä kohtaan: esimerkiksi joka kolmas nainen pelkää joutuvansa miehen seksuaalisen väkivallan kohteeksi (0,9% joutuu oikeasti pahoinpidellyksi).

Uskon, että tasa-arvon ei pitäisi perustua kilpailuun tai hegemoniataisteluun vaan yhteistyöhön ja kunnioitukseen.

Silloin olemme samalla puolella.

Kunnioita miesten oikeuksia, tue feministien ja maskulistien välistä yhteistyötä, älä kilpaile siitä, kumpaa sorretaan enemmän, älä kamppaile feminismin hegemoniasta sukupuolten tasa-arvon kehässä.

OK, olen samaa mieltä siitä, että sukupuolten tasa-arvon pitäisi koskea myös miehiä. Mitä minun pitäisi tehdä?

OK, olen samaa mieltä siitä, että sukupuolten tasa-arvon pitäisi koskea myös miehiä. Mitä minun pitäisi tehdä?

  1. Kiitos. Olemassaolosi todella piristää minua.

  2. Levitä sanaa - tai linkkiä tähän verkkosivustoon. Erityisesti vasemmistolaisissa ja liberaaleissa liikkeissä.

  3. Tavoittele sukupuolten tasa-arvoa, ei naisten etuoikeuksia.

  4. Jos et itse taistele miesten puolesta, älä ainakin vastusta niitä, jotka taistelevat. Jatka silti rohkeasti patriarkaalisten ja naisvihamielisten aktivistien vastustamista.


    Ja poista #KillAllMen twitteristäsi. :^(

Hyödyllisiä linkkejä:

OLEN MIES* JA TARVITSEN APUA

HALUAN OPPIA LISÄÄ MASKULISMISTA

Miesten oikeudet ovat ihmisoikeuksia.

Lue myös: anarchist.today - saatat olla jo anarkisti!

Jos olet huomannut virheen, haluat kysyä jotain tai vain kertoa, kuinka paljon vihaat minua, yhteystietoni ovat täällä:

Jos olet huomannut virheen, haluat kysyä jotain tai vain kertoa, kuinka paljon vihaat minua, yhteystietoni ovat täällä: